Thư chúc mừng năm mới của TỈNH UỶ, HĐND, UBND, UỶ BAN MTTQ Thanh Hóa

Thư chúc mừng năm mới 2017.

Nhân dịp năm mới 2017 và đón Xuân Đinh Dậu; Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trong tỉnh; người Thanh Hoá đang lao động, học tập, công tác, sinh sống ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài; người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hoá. Sau đây là toàn văn thư chúc mừng năm mới của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

 

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 01 năm 2017

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI  

Nhân dịp năm mới 2017 và đón Xuân Đinh Dậu; Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trong tỉnh; người Thanh Hoá đang lao động, học tập, công tác, sinh sống ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài; người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hoá lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,05%, vượt kế hoạch đề ra. Tất cả các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, huy động vốn cho đầu tư phát triển, thu ngân sách nhà nước đều đạt và vượt kế hoạch. Đã khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án khá lớn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngành du lịch có nhiều khởi sắc, tốc độ tăng trưởng cao hơn 2,3 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế, hình ảnh du lịch Thanh Hóa có vị thế cao trên bản đồ du lịch cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích tốt nhất trong nhiều năm gần đây; thể thao thành tích cao tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước. Quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện lớn, quan trọng của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực; đã hoàn chỉnh các thể chế Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, một số nghị quyết chuyên đề, các cơ chế, chính sách lớn rất thiết thực cho đời sống của nhân dân được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện, bảo đảm cho tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.

Vui mừng trước những kết quả đạt được, nhận thức rõ mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2017 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, bước sang năm mới; Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong tỉnh; đồng bào, đồng chí ở xa quê hương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vận hội mới; vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt phương châm hành động: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, tạo cơ sở vững chắc đưa Thanh Hoá trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Mừng xuân mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới!  

TỈNH UỶ, HĐND, UBND, UỶ BAN MTTQ

                            TỈNH THANH HOÁ

Last update : 24/01/2017
 
 
Trang: 1 - Trang sau

Bản quyền thuộc trường CĐTDTT Thanh Hóa, 24 Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.722172; 0373.726392; 0373.851382. Fax: 0373.722172 - 0373.859044