Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa

Hội nghị hoc tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa 

Ngày 10/ 3/2017, tại Hội trường lớn trường Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hóa, Đảng bộ trường tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa 12), cho toàn thể cán bộ, Đảng viên.

 

anh 1

 

Đồng chí Phạm Văn Liệu – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường quán triệt, triển khai chi tiết chuyên đề toàn khóa và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4  Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tại Hội nghị đ/c Phạm Văn Liệu - Bí thứ Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Theo đó, việc học tập tư tưởng, đạo đức của Bác đối với mỗi người phải được thực hiện một cách tự giác, thường xuyên.

Hội nghị đã được tổ chức nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn trường tham gia đầy đủ.

 

 

                                                                                                                                                        VP.

Last update : 13/03/2017
 
 
Trang: 1 - Trang sau

Bản quyền thuộc trường CĐTDTT Thanh Hóa, 24 Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.722172; 0373.726392; 0373.851382. Fax: 0373.722172 - 0373.859044