Tài liệu
Tài liệu
 

Xania Mẫu đăng ký tuyển sinh năm 2017
Mẫu đăng ký tuyển sinh năm 2017
mau_dang_ky_xet_tuyen.doc
PDF Đề án tuyển sinh năm 2017
Đề án tuyển sinh năm 2017
de_an_tuyen_sinh_truong_cd_tdtt_thanh_hoa.pdf
PDF Thông báo tuyển sinh 2017
thong_bao_tuyen_sinh_nam_2017.pdf
Xania Quy chế TCCN thông tư 22
quy_che_kem_tt_22.doc
Xania mẫu đăng ký xét tuyển trực tuyến
mẫu ĐKXT
mauphieudkxt.doc
PDF Đề án tuyển sinh riêng năm 2016
Đề án tuyển sinh riêng năm 2016
de_an_tuyen_sinh_rieng_truong_cao_dang_tdtt_thanh_hoa.pdf
Xania hướng dẫn tuyển sinh năm 2016
Hướng dẫn tuyển sinh
huongdants_final.doc
Xania Thông báo tuyển sinh năm 2016
Thông báo tuyển sinh năm 2016
thong_bao_tuyen_sinh_nam_2016.doc
PDF Danh sách giảng viên cơ hữu
DS GVCH
bao_cao_giang_vien_co_huu.pdf
Xania Hồ sơ đăng ký TCCN 2015
Hồ sơ đăng ký TCCN 2015
dkts_trung_cap_chuyen_nghiep_2015.doc

 

Bản quyền thuộc trường CĐTDTT Thanh Hóa, 24 Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.722172; 0373.726392; 0373.851382. Fax: 0373.722172 - 0373.859044