Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh năm 2017 09.03.2017
ANH NEW Đề án tuyển sinh năm 2017
Thông báo tuyển sinh năm 2017 07.02.2017
ANH NEW Thông báo tuyển sinh năm 2016
Những điểm mới trong tuyển sinh 2017 18.01.2017
dem moi ts 2017 Những điểm mới nhất trong tuyển sinh 2017
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN 2016 05.07.2016
truc tuyen 2016 ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN 2016
Đề án tuyển sinh Cao đẳng TDTT Thanh Hóa 04.04.2016
ts 2016 Đề án tuyển sinh Cao đẳng năm 2016
Thông báo tuyển sinh năm 2016 18.02.2016
slide2 Tuyển sinh năm 2016
Tiếp tục TS năm 2015 31.08.2015
slide2 Tiếp tục tuyển sinh năm 2015
Hồ sơ TCCN 2015 19.08.2015
slide2 Hồ sơ TCCN năm 2015
Đăng ký TTTS 2015 30.01.2015
slide2 Đăng ký thông tin tuyển sinh năm 2015
Tiếp tục tuyển sinh 2014vào hệ Cao đẳng, TCCN 22.07.2014
Slide1 Tiếp tục thông báo tuyển sinh 2014

Bản quyền thuộc trường CĐTDTT Thanh Hóa, 24 Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.722172; 0373.726392; 0373.851382. Fax: 0373.722172 - 0373.859044