Nghiên cứu khoa học - Đề tài đang nghiên cứu

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 13.09.2016
Nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học

Bản quyền thuộc trường CĐTDTT Thanh Hóa, 24 Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.722172; 0373.726392; 0373.851382. Fax: 0373.722172 - 0373.859044