Đào tạo - Thông báo

Đề án tuyển sinh năm 2017 09.03.2017
ANH NEW Đề án tuyển sinh năm 2017
Thông báo tuyển sinh năm 2017 07.02.2017
ANH NEW Thông báo tuyển sinh năm 2016
Tài liệu tham khảo 09.12.2016
Tài liệu tham khảo

Bản quyền thuộc trường CĐTDTT Thanh Hóa, 24 Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.722172; 0373.726392; 0373.851382. Fax: 0373.722172 - 0373.859044