Giới thiệu chung
TDTT TH Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Thanh Hoá, Tên tiếng anh: Thanh Hoa sports and Physical education college. Trường cao đẳng TDTT Thanh Hoá tiền thân là trường trung học TDTT đuợc thành lập ngày 4/6/1966 sau hơn 40 năm xây dựng phát triển ngày 19/9/2006 Trường đươc nâng cấp lên trường Cao đẳng TDTT Thanh Hoá Theo quyết định số: 5193/ BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo.

Những mốc lịch sử
Những mốc lịch sử của nhà trường

Tầm nhìn và sứ mệnh
Tầm nhìn và sứ mệnh

Công tác tổ chức cán bộ
ANH NEW Công tác tổ chức cán bộ
Giảng viên cơ hữu trường Cao đẳng TDTT
Anh_k_y2 Báo cáo giảng viên cơ hữu trường Cao đẳng TDTT Thanh Hóa
Đội ngũ giáo viên
Đội ngũ giáo viên của nhà trường

Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất

Thành tích
Trường Cao đẳng thể dục thể thao Thanh Hóa là điểm sáng niềm tin của hai ngành thể dục thể thao, giáo dục và đào tạo Thanh Hóa.


Bản quyền thuộc trường CĐTDTT Thanh Hóa, 24 Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.722172; 0373.726392; 0373.851382. Fax: 0373.722172 - 0373.859044