Đào tạo - Chuyên ngành đào tạo

+ Trường tuyển sinh đào tạo: 

1. Cao đẳng Giáo dục thể chất

2. Cao đẳng quản lý TDTT

3. Cao đẳng huấn luyện thể thao 

4. Cao đẳng Giáo dục thể chất (liên thông từ Trung cấp)

5. Trung cấp Giáo dục thể chất

+ Liên kết đào tạo:

1. Đại học Giáo dục thể chất

2. Đại học Giáo dục thể chất (liên thông từ Cao đẳng)

3. Đại học sư phạm GDTC-GDQP

4. Đại học TDTT

5. Vận động viên năng khiếu các môn thể thao

6. Hướng dẫn viên và trọng tài các môn thể thao

- Tuyển sinh theo quy chế của Bộ GD&ĐT và các quy định chuyên môn của Uỷ ban TDTT (Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch hiện nay).

- Trình độ đào tạo: Trung cấp; Cao đẳng; Đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT và đẳng cấp vận động viên theo quy định của Uỷ ban TDTT (Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch hiện nay).
Last update : 24/04/2018

Bản quyền thuộc trường CĐTDTT Thanh Hóa, 24 Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.722172; 0373.726392; 0373.851382. Fax: 0373.722172 - 0373.859044