Các tổ chức khác

Các tổ chức khác trong nhà trường:

- Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ sở TDTT.

- Bộ phận nhà ăn tập thể.

- Hội đồng khoa học.

- Hội đồng giáo viên. 

- Hội đồng khen thưởng, kỷ luật.

- Công đoàn trường. 

- Liên chi đoàn đoàn thanh niên.

            - Chi hội cựu chiến binh.

            - Hội nữ công và Hội khuyến học

Last update : 24/04/2018

Bản quyền thuộc trường CĐTDTT Thanh Hóa, 24 Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.722172; 0373.726392; 0373.851382. Fax: 0373.722172 - 0373.859044