Các trung tâm

Danh sách trung tâm của nhà trường:

1. Trung tâm y học và dinh dưỡng

2. Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên và nghiên cứu khoa học

Last update : 24/04/2018

Bản quyền thuộc trường CĐTDTT Thanh Hóa, 24 Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.722172; 0373.726392; 0373.851382. Fax: 0373.722172 - 0373.859044