Các khoa
 

1. Danh sách các khoa của nhà trường: 

          1.1 Khoa Lý luận - Văn hoá

          1.2 Khoa Điền kinh

          1.3 Khoa Thể thao dưới nước

          1.4 Khoa Võ - Vật

          1.5 Khoa sư phạm và Thể dục thể thao quốc phòng

          1.6 Khoa Các môn bóng

2. Danh sách các bộ môn của nhà trường:

2.1. Bộ môn Bắn súng

2.2. Bộ môn Điền kinh

2.3. Bộ môn Thể thao dưới nước

2.4. Bộ môn Thể dục thể thao quốc phòng

2.5. Bộ môn Bóng đá

2.6. Bộ môn Bóng chuyền 

2.7. Bộ môn Võ 

2.8. Bộ môn Vật

2.9. Bộ môn Cầu lông

2.10. Bộ môn Đá cầu-Cầu mây

2.11. Bộ môn Bóng bàn

2.12. Bộ môn Quần vợt

2.13. Bộ môn Lý luận

2.14. Bộ môn Văn hóa

Last update : 24/04/2018

Bản quyền thuộc trường CĐTDTT Thanh Hóa, 24 Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.722172; 0373.726392; 0373.851382. Fax: 0373.722172 - 0373.859044