Phòng ban chức năng

Danh sách phòng, ban chức năng nhà trường:

1. Phòng đào tạo và quan hệ quốc tế

2. Phòng tổ chức hành chính

3. Phòng quản lý huấn luyện các môn thể thao

4. Phòng quản lý học sinh sinh viên, vận động viên

5. Phòng kế hoạch tài chính

Last update : 24/04/2018

Bản quyền thuộc trường CĐTDTT Thanh Hóa, 24 Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.722172; 0373.726392; 0373.851382. Fax: 0373.722172 - 0373.859044