Đội ngũ giáo viên

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CƠ HỮU TRƯỜNG TH TDTT THANH HOÁ

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHUYÊN NGÀNH

GHI CHÚ

 • 1.

Phạm Văn Liệu

1960

NCS

GDTC-Bơi lặn

Hiệu trưởng

 • 2.

Diệp Anh Phong

1960

Thạc sĩ

Điền kinh

P. Hiệu trưởng

 • 3.

Nguyễn Thị Huyền

1960

Đại học

Chính trị

Trưởng khoa LL_VH

 • 4.

Lê Bá Nghiêm

1961

Đại học

GDQP

Trưởng phòng QLHSSV

 • 5.

Lê Đình Dụng

1976

Thạc sĩ

Tâm lý

 

 • 6.

Đỗ Thị Huệ

1962

Đại học

Trò chơi vận động

 

 • 7.

Trịnh Đình Long

1972

Thạc sĩ

Võ - Vật

Trưởng Bộ môn Võ

 • 8.

Dương Đình Tiến

1981

Học viên Cao học

Thể dục

 

 • 9.

Trịnh Văn Đông

1977

Đại học

Cờ vua

Trưởng bộ môn Cờ vua

 • 10.

Hồ Văn Cảnh

1982

Thạc sĩ

Bóng rổ

 

 • 11.

Nguyễn Công Thành

1975

 Thạc sĩ

Bóng đá

Trưởng Bộ môn Bóng Đá

 • 12.

Trần Thị Lý

1964

Đại học

Bóng chuyền

Trưởng Bộ môn Bóng chuyền

 • 13.

Lê Thị Bình

1962

Đại học

Bóng chuyền

 

 • 14.

Lường Thị Hiểu

1964

Đại học

Đá cầu

 

 • 15.

Hồ Thị Chinh

1964

Đại học

Thể dục

Trưởng Bộ môn SP TD_QP

 • 16.

Hoàng Văn Phong

1985

Thạc sĩ

Điền kinh

 

 • 17.

Lê Thị Hải

1962

Đại học

Bắn súng

Trưởng Bộ môn Bắn súng

 • 18.

Trương Văn Dũng

1963

Đại học

Bắn súng

 

 • 19.

Trịnh Thu Hà

1974

Đại học

Bắn súng

 

 • 20.

Vũ Mạnh Hùng

1958

Đại học

Bơi lội

Trưởng Phòng HLCMTT

 • 21.

Nguyễn Thị Hương

1982

Thạc sĩ

Bơi lội

 

 • 22.

Cao Thị Ngắm

1960

Đại học

Bơi lội

Trưởng Bộ môn Bơi lội

 • 23.

Lê Thị Thành

1962

Đại học

Bơi lội

 

 • 24.

Phạm Văn Hoa

1962

Đại học

Bơi lội

 

 • 25.

Lê Đình Hải

1983

Thạc sĩ

Chính trị

 

 • 26.

Nguyễn Trung Hoa

1960

Đại học

Điền kinh

Trưởng Bộ môn Điền Kinh

 • 27.

Đỗ Văn Niên

1985

Thạc sĩ

Điền kinh

Bí thư Đoàn TNCSHCM

 • 28.

Lê Thị Tuyết

1971

Đại học

Điền kinh

 

 • 29.

Phạm Thị Ninh

1964

Đại học

Điền kinh

 

 • 30.

Lê Thị Mậu

1960

Đại học

Điền kinh

 

 • 31.

Trần Văn Sỹ

1972

Đại học

Điền kinh

 

 • 32.

Đinh Thị Mơ

1984

Thạc sĩ

Giáo dục học

 

 • 33.

Lê Thị Lan

1980

Đại học

Môn Hoá

 

 • 34.

Phạm Thị Hiền

1983

Thạc Sĩ

Ngữ Văn

Trưởng Bộ môn Văn hóa

 • 35.

Nguyễn Thị Hạnh

1962

Đại học

Sinh

 

 • 36.

Lê Thị Lan

1982

Thạc sĩ

Toán

 

 • 37.

Lê Thị Lan Hương

1982

Thạc sĩ 

Tiếng Anh

 

 • 38.

Trịnh Thị Mơ

1960

Đại học

Cầu lông

Trưởng bộ môn Cầu Lông

 • 39.

Phạm Cẩm Hùng

1971

Thạc sỹ

Bóng đá

 

 • 40.

Lê Sỹ Thắng

1958

Thạc sỹ

Bóng chuyền

Giám đốc Trung tâm NCKH

 • 41.
Nguyễn Bá Tình

1973

Đại họcCầu lông

 

 • 42.

Nguyễn Thị Kính

1960

Đại học

Điền kinh

Trưởng Phòng Đào tạo & QHQT

 • 43.

Trịnh Đình Long

1981

Học viên Cao học

Võ - Vật

 

 • 44.

Hồ Văn Cảnh

1982

Học viên Cao học

Bóng rổ

 

 • 45.

Phạm Thị Hải Yến

1984

Thạc sĩ

Sinh học

Trưởng Bộ môn Lý luận

46. Mai Thị Thanh Vân

1979 

Học viên Cao họcTâm lý học Trưởng ban Nữ công
47. Ngô Ngọc Linh

1987

Thạc sĩCầu mây Trưởng Bộ môn Cầu mây 
48. Nguyễn Văn Hưng

1981

Thạc sĩ  Vật Trưởng bộ môn Vật-Judo
49.  Phạm Thị Hồng

1982

Thạc sĩBơi lội  
50. Nguyễn Thị Huyền

1980 

Học viên Cao học Tiếng Anh 
51.  Phan Hồng Thái

1974

Thạc sĩ Bóng BànTrưởng bộ môn Bóng bàn
52.  Trịnh Đình Long

1981

Học viên Cao học 
53.  Lê Thiên Tường

1961

Thạc sĩTiếng Anh 
54.  Đỗ Đức Đạt

 1985

Thạc sĩ Bóng ném 
55.Chu Đình Huy

1972

Học viên Cao họcBóng đá  
56.Lê Xuân Thuận

 1981

Thạc sĩBóng bàn 
57.Nguyễn Thị Hương Giang 

 1983

Học viên Cao học Võ  
58.Nguyễn Đức Du 

1978

Thạc sĩ Bóng đá  

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG TẠI THANH HOÁ

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN NGÀNH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

GHI CHÚ

 • 1.

Trịnh Văn Sức

Bắn súng

Đại học

Sở TDTT

 • 2.

Lê Văn Nam

Điền kinh

Thạc sỹ

Sở TDTT

 • 3.

Vũ Thái Sơn

Bóng bàn

Thạc sỹ

Sở TDTT

 • 4.

Nguyễn Văn Huy

Bóng rổ

Đại học

Sở TDTT

 • 5.

Vũ Anh Sơn

Vật

Đại học

Sở TDTT

 • 6.

Phạm Văn Thành

Bơi

Đại học

Sở TDTT

 • 7.

Trần Công Binh

Đá cầu

Đại học

Sở TDTT

 • 8.

Thi Thị Hà

Tâm lý giáo dục

Thạc sỹ

TP.TH

 • 9.

Mai Thị Thanh Vân

Tâm lý giáo dục

Đại học

TP.TH

 • 10.

Phạm Khắc Thiệu

Y sinh

Đại học

TP.TH

 • 11.

Trần Xuân Hải

LL&PP GDTC

Đại học

TP.TH

 • 12.

Lê Thị Hương

Anh văn

Đại học

TP.TH

 • 13.

Lê Thị Hằng

Anh văn

Đại học

TP.TH

 • 14.

Nguyễn Ngọc Thanh

Tin học

Đại học

TP.TH

 • 15.

Lê Thị Hoài

Bóng bàn

Đại học

Sở TDTT

 • 16.

Hoàng Văn Kỳ

Bóng rổ

Đại học

Sở TDTT

 • 17.

Nguyễn Duy Tự

Bóng ném

Đại học

Sở TDTT

 • 18.

Nguyễn Văn Tiến

Môn địa

Đại học

TP.TH

 • 19.

Nghiêm Thị Hà

Môn sử

Đại học

TP.TH

 • 20.

Lê Thị Hương

TL-GD-ĐĐ

Thạc sỹ

TP.TH

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG

TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TW VÀ UỶ BAN TDTT

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN NGÀNH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

GHI CHÚ

I. ĐẠI HỌC TDTT TW1

 • 1.

Trần Đức Dũng

Bóng đá

PGS-TS

 

 • 2.

Phạm Đình Bẩm

Bắn súng

PGS-TS

 

 • 3.

Lưu Quang Hiệp

Y học TDTT

PGS-TS

 

 • 4.

Nguyễn Đại Dương

Điền kinh

Tiến sỹ

 

 • 5.

Đàm Thuận Tư

Điền kinh

Thạc sỹ

 

 • 6.

Nguyễn Văn Quảng

Điền kinh

Thạc sỹ

 

 • 7.

Phạm Hữu Vượng

Bóng chuyền

Thạc sỹ

 

 • 8.

Đinh Văn Lẫm

Bóng chuyền

Thạc sỹ

 

 • 9.

Lê Tư Giá

Bơi lội

Thạc sỹ

 

 • 10.

Nguyễn Hữu Hinh

Bắn súng

Thạc sỹ

 

 • 11.

Lê Ngọc Phụng

Bóng đá

Thạc sỹ

 

 • 12.

Lê Đào Tiến

Bóng đá

Thạc sỹ

 

 • 13.

Nguyễn Thị Trang Lê

Anh văn

Đại học

 

 • 14.

Nguyễn Thị Thanh Mai

Sinh cơ

Đại học

 

 • 15.

Lê Thị Thu Hằng

Tâm lý

Thạc sỹ

 

 • 16.

Đào Thị Chi

Sinh hoá

Thạc sỹ

 

 • 17.

Nguyễn Thị Xuyền

LL&PP GDTC

Thạc sỹ

 

 • 18.

Đào Chí Thành

Cầu lông

Thạc sỹ

 

 • 19.

Nguyễn Văn Tiệp

Logic-Triết học

Thạc sỹ

 

 • 20.

Ngô Thị Thi

Điền kinh

Thạc sỹ

 

 • 21.

Đồng Văn Triệu

Thể thao trường học

Thạc sỹ

 

 • 22.

Nguyễn Thị Cẩm Linh

Quản lý đại cương

Thạc sỹ

 

II. ĐHSP TDTT HÀ TÂY

 • 1.

Hoàng Thị Đông

LL&PP GDTC

Thạc sỹ

 

 • 2.

Nông Thị Hồng

Y sinh

Thạc sỹ

 

 • 3.

Kiều Tất Vinh

Nghiên cứu khoa học

Thạc sỹ

 

 • 4.

Lại Thế Hoà

Toán thống kê

Thạc sỹ

 

 • 5.

Trần Thu Khoa

Nghiệp vụ đoàn đội

Đại học

 

 • 6.

Trần Dũng

Võ thuật

Đại học

 

 • 7.

Phạm Nguyên Phùng

Thể dục

Đại học

 

 • 8.

Bùi Văn Ca

Điền kinh

Thạc sỹ

 

 • 9.

Bùi Thị Lấn

Điền kinh

Đại học

 

 • 10.

Vũ Thị Thư

Thể dục

Thạc sỹ

 

 • 11.

Nguyễn Thị Hường

Y sinh

Đại học

 

 • 12.

Mai Thị Ngoãn

Cầu lông

Đại học

 

 • 13.

Phạm Thị Thiệu

Y sinh

Đại học

 

 • 14.

Quách Văn Tỉnh

Giải phẫu

Thạc sỹ

 

 • 15.

Nguyễn Hữu Thái

Cờ vua

Thạc sỹ

 

 • 16.

Nguyễn Hoàng

Âm nhạc

Đại học

 

III. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VINH

 • 1.

Ngô Thị Bè

Giải phẫu

Thạc sỹ

 

 • 2.

Nguyễn Xuân Dũng

Khoa học quân sự

Thạc sỹ

 

 • 3.

Trịnh Ngọc Hải

Công tác QP

Đại học

 

 • 4.

Nguyễn Bá Minh

Tâm lý

Thạc sỹ

 

 • 5.

Nguyễn Trinh Quế

Sinh lý

Thạc sỹ

 

 • 6.

Đinh Trung Thành

KTCT

Thạc sỹ

 

 • 7.

Trần Văn Thông

Điền kinh

Đại học

 

 • 8.

Phan Văn Bình

CNXH-KH

Thạc sỹ

 

 • 9.

Phạm Đậu

Lịch sử Đảng

Thạc sỹ

 

 • 10.

Nguyễn Ngọc Việt

Đá cầu

Thạc sỹ

 

 • 11.

Nguyễn Gia Hách

Giáo dục học

Thạc sỹ

 

 • 12.

Nguyễn Hữu Bình

Quân sự chung

Đại học

 

 • 13.

Nguyễn Quốc Đảng

Điền kinh

Thạc sỹ

 

 • 14.

Nguyễn Trung Thành

Thể dục

Đại học

 

 • 15.

Hoàng Thị Thư

Thể dục

Đại học

 

IV. UB TDTT-VIỆN NGHIÊN CỨU TDTT

 • 1.

Nguyễn Danh Thái

Bóng bàn

PGS-TS

 

 • 2.

Dương Nghiệp Chí

Điền kinh

PGS-TS

 

 • 3.

Nguyễn Trọng Hỷ

Bóng rổ

Đại học

 

 • 4.

Nguyễn Hồng Minh

Thể dục

Thạc sỹ

 

 • 5.

Ngô Chí Thành

Bơi lặn

Thạc sỹ

 

 • 6.

Nguyễn Mạnh Cường

Điền kinh

Thạc sỹ

 

 • 7.

Lê Ngọc Minh

Vật

Thạc sỹ

 

 • 8.

Đàm Quốc Chính

Chuyên viên

Tiến sỹ

 

 • 9.

Bùi Kim Phượng

Y học TDTT

Tiến sỹ

 

 • 10.

Trần Quốc Tuấn

Bóng đá

Tiến sỹ

 

 • 11.

Trương Anh Tuấn

Thể dục

Tiến sỹ

 

Last update : 24/04/2018

Bản quyền thuộc trường CĐTDTT Thanh Hóa, 24 Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.722172; 0373.726392; 0373.851382. Fax: 0373.722172 - 0373.859044